Paningit Jokes

3 Baliw sa Mental nagkuwentuhan. ..
B1: “ako presidente dito!”
B2: “wala ka sa akin! ako si bush, presidente sa america !”
B1: “cno nagsabi?”
B2: “Ang Diyos!”
B3: “At kelan kita sinabihan??”

Teacher: “Jigs, ano susunod sa 7?”
Jigs: “8 po!”
Teacher: “sa 2?”
Jigs: “3 po!”
Teacher: “ang galing mo! sino nagturo sayo?”
Jigs: “tatay ko po!”
Teacher: “O sige, ano susunod sa 10?”
Jigs: “Jack po!”

Bigo sa pag-ibig?? Maghanap na lang ng….
KUBA – mapagkumbaba
PILAY
– di ka tatakbuhan
BULAG – la paki sa looks
PIPI – di nagbibitiw ng bad words.
at eto the best….
DULING – di ka hahayaan mag-isa!

Bitoy: “Dagul, bakit ang pandak mo?”
Dagul: “Kasi, bata pa lang ako, ulila na ako.”
Bitoy: “Anong kaugnayan nun sa pagiging pandak mo?”
Dagul: “Sira pala ulo mo! Wala ngang nagpalaki sa akin!”

The Restaurant

str-eat24r.jpgstr-eat25r.jpgstr-eat26r.jpg

3 thoughts on “Paningit Jokes

Leave a Reply to linglingbells Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.