Meryendang-Wagi

Dinalhan ako ni Manang ng kulay-orange na kamote noong Miyerkoles.

Da who naman si Manang?

Si Manang ay isang thundercats (matanda) na minsan ay nagde-deliver ng gulay dito sa akin sa bahay. Matagal na nya akong suki kaya naging prendster na kami. Ayun, at dinalhan nga ako ng kamotete. At siempre, may bayad. Hehe! Pang–meryenda daw namin netong Holy Week habang nagba-Bible study kaming mag-nanay. Sharooot!


Quote of the day:
I’m an idealist. I don’t know where I’m going, but I’m on my way. – Carl Sandburg

2 thoughts on “Meryendang-Wagi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.