Summer Cooler: Ice Candy

Isa ‘to sa peborit kong mga summer coolers kahit noong neneng-nene pa ako. Parte ‘to ng kabataan ko, at madalas kong bilhin pag recess sa school.

Naaalala ko, may kababata ako sa Samar named Clarisse. Maramihan silang gumawa ng ice candy sa bahay nila kasi maraming bata ang nagbo-volunteer para maglako para sa kanila. Madalas kaming kumupit dun sa freezer nila. At alam nyo ba kung saan namin sinusuksok ang mga ninenok namin na ice candy para hindi halata? Sa garter lang naman ng funtee namin! Walang istir! Hihi!

Hays…eh sino bang bata ang ayaw sa ice candy?

Fruity Ice Candy

Kaya naman kahit malalaki na ang mga anakis ko ngayon…gumagawa pa rin ako ng ice candy dito sa bahay kasi gusto din nila ‘to ngatngatin pag nanonood ng TV. Lalo na ngayon – nagbabaga ang init ng panahon. Masarap ang kahit ano na malamig sa nguso.

Fruity Ice Candy

Gumawa ako mula sa concentrated fruit-flavored powder juice. Yung litro-pack sa 400ml lang na tubig para malasa pag tumigas na.

Buko Ie Candy  

Last week, gawa sa buko ang ice candy namin.

SMS Jokes 2011-191

A boy asks his dad during breakfast, "Daddy, do you have diarrhea?"
Dad says, "No, I don’t." The boy says, "Oh yes you do!"
The father replies, "No, I said I don’t. Why do you keep saying that?"
The boy says, "I heard Mom ask you last night when is that shit of yours going to get hard?"

A guy asked his wife: "Tell me something I will like and hate at the same time."
She said, "OK, I cooked your favorite dish today but I burned it and threw it away."

Boy watched, fascinated, as his mother smoothed cold cream on her face. "Why do you do that, mommy?" he asked.
"To make myself beautiful," said his mother, who began removing the cream with a tissue. "What’s the matter," asked the boy, "Giving up?"

Men are stronger than girls?
Duh, Pleaseeee. . .
Can you BLEED for a WEEK and SURVIVE?

Women are like motorcycles.
Any man who thinks he can handle more than one is a Fool.

Continue reading