SMS Jokes 2011-207

Jokes courtesy of Mike. Thank you, Mike! 😛

BOY: "Yung friend ni Ate may dalang baril kanina."
TATAY: "Talaga? Nakita mo?"
BOY: "Hindi po pero narinig ko sabi ni ate…"Sa labas mo iputok. Wag mo puputok sa loob"

A man was throwing knives at his wife’s picture, and all were missing the target.
Suddenly he received a call from his wife who asked him what he was doing.
With a straight face, he replied…
"JUST MISSING YOU!"

Krissy interviews Pacman on the RH bill.
KRISSY: "Bakit ayaw mo sa RH bill?"
PACMAN: "Siyimpri."
KRISSY: "What?"
PACMAN: "Ayaw ni Miyor Atienza eh. So ayaw ku rin!"

BABAE1: "Wow, ang daming handa ng anak mo, mare! May Lydia’s Lechon pa! Totoo bang Magna ang anak mo?"
BABAE2: "Totoo, mare! Magna-nine years na siya sa 4th year high school. Laking pasasalamat namin at nakapasa rin sa wakas!"

Continue reading