SMS Jokes 2011-215

"Habang pinapanood mong inumin ang kapeng may lason ng asawa mo, hindi ka man lang ba naawa sa kanya kahit isang beses?" tanong ng huwes sa babaeng nasasakdal.
"Naawa naman po," sagot ng babae.
"At kailan yon?"
"Nu’ng humingi sya ng isa pang tasa ng kape."

Lady returns from USA. During checking, customs officer finds dildo.
OFFICER: “Lady, are you married?”
LADY: (Smiling) “Yes.”
OFFICER: “Then why this?”
LADY: “My husband is my landline, this is my mobile.”

Si Pedro galing sa CR nang tinanong siya na janitor, "Nag flush ka ba?"
PEDRO: "Hindi ako nag plus, nag minus ako."

MAN: “I want to divorce my wife. She hasn’t spoken to me in six months.”
Lawyer: “Better think it over. Wives like that are very hard to find!”

Continue reading