Today’s Lunch: Grilled Sesame Chicken Mid-Joints

Pag gumagawa ako ng Chicken Lollipop (http://www.maruism.com/2011/09/08/chicken-lollipop/) mula sa pakpak na parte ng manok, yung mid-joints nya ay kadalasan ganito ang ginagawa ko. Kung manginginom ako, parang gusto ko ang ganitong pulutan kasi mahilig ako pumapak ng mid-joints ng chicken wings dahil sa buto-buto nya.

Grilled Sesame Chicken Mid-Joints

Grilled Sesame Chicken Mid-Joints

Ingredients: (makes 8 Mid-joints)

 • 8 Chicken Mid-Joints
 • 4 Teaspoon of Light Soy Sauce
 • 1 Teaspoon of Dark Soy Sauce
 • 1 Teaspoon of Cooking Wine
 • 4 – 5 cloves of Garlic, lightly smashed
 • 1.5 Teaspoon of Sesame Oil
 • 1 Teaspoon of Sesame Seeds, optional

Method:-

1. Rinse and pat dry the mid-joint, make a small slit at both side of the joint so that the marinade will get into the flesh.
2. Marinate the mid-joint with light and dark soy sauce, cooking wine and garlic cloves for at least 20 minutes or more in the fridge.
3. Before baking, drizzling 1.5 teaspoons of sesame oil on the marinated mid-joints, toss well and arrange them on baking tray.
4. Bake in pre-heated 180 degree oven, on grilled function for about 20 – 30 minutes or till golden brown and cooked through.
5. You can bake the prepared mid-joints in oven toaster for about 30 minutes, turning occasionally between each 10 minutes to get that evenly brown colour.
6. Drizzle sesame seeds on the mid-joints at the last 2 minutes of baking time.

Source: http://ellenaguan.blogspot.com/

 

 

oOo

“Sa HEAVEN daw naka-display ang mga picture ng magaganda at gwapo. I’m sure nandun ang 1×1 picture mo. Katabi ng BILLBOARD ko.”

 

SMS Jokes 2011-246

**Courtesy of Mike

  oOo

  STUDENT: "Hello sir, bumabaha sa labas tanong ko lang kung may pasok ba?"
  TITSER: "Syempre may pasok… hindi pa lagpas ulo eh… hanggang dibdib pa lang!"

  oOo

   Sabi ng MERALCO, may liwanag ang buhay.
   Pero bakit nung nakita namin ung bill, nagdidilim paningin namin?

   oOo

    Kung humahaba lang siguro ang ilong ng tao every time na magsisinungaling…
    walang ng taong PANGO!

    oOo

     Sabi ng isang boy sa girlfriend niya:
     "kung mahal mo talaga ako,
     kahit magaway tayo ng sobra,
     kahit ipagpalit man kita sa iba,
     .
     .
     huwag mo sana akong babarilin sa Suicide Mall (SM)”.

     oOo

      Pick-up Line Ng Bading:
      BAKLA: “Shamcey ba name mo?”
      CUTE GUY:” Bakit?”
      BAKLA: “paSUPSUP!”

      oOo

      Continue reading

      Pasado

      May ugali akong mahilig magre-arrange ng mga kagamitan sa bahay. Sa kalilipat ko ng mga muwebles ko (naks! kung maka-muwebles si Mamaru eh parang mayaman) sa kwarto noong weekend, eto ang mga napala ko.

      DSC04546_2

      Nagkabunggo-bunggo ang ibang parte ng young, fresh and delicious kong body sa furniture. Charot! At nagkapasa-pasa lang naman aketch. :(  Sa pic medyo naibsan na ang itim ng pasa kumpara noong weekend.

      Hindi pa man napapakinabangan ng magiging asawa ko (Asaness!) ang katawang-lupa ko eh nabubugbog na ‘to ng kung anu-anong bagay. Hehe!

      Hmmn…heniweys, tama ba ang termino na gamit ko sa blog title? May mga PASA ako. Kaya PASADO? Lol!

       

       

      oOo

      “Ang bagyo parang REGLA lang yan. Pag malakas WALANG PASOK.”

       

      Suka

      Ang SUKA. Bow!

      Ang SUKA ay hindi lang para panimpla sa lutuin. Mula noong napag-alaman ko na ang daming paggagamitan ng SUKA sa bahay, litro-litro na kung bumili ako ng SUKA. Yung sukang-puti po.

      Specifically, inihahalo ko rin ang SUKA para sa mga sumusunod na mga homemade ek-ek ko:

      1. ALL-PURPOSE CLEANER

      • 16oz spray bottle
      • 2 tsp Borax
      • 3 tbsp liquid soap
      • 4 T White Vinegar
      • Water

      homemade all-purpose cleaner

      Ang dali kong nalilinis ang kalan at kitchen top namin pag ginagamitan ko ng cleanser na ‘to. Pang linis ko din ‘to ng mirror sa may dining area at sa mga salamin sa bintana namin.

      2. HOMEMADE DOG SHAMPOO

      Mix together:

      • 1/2 cup dish detergent
      • 1/2 cup white vinegar
      • 1/1 quart of water.

      Store in an old shampoo bottle.

      homemade dog shampoo

      Ang laki ng natipid ko dito sa shampoo para sa alaga naming aso na si Sang. Mahigit hundred petot ang presyo ng commercial dog shampoo ngayon tapos may mga halong kung anik-anik pang mga harsh chemicals. Well, dito na ako sa homemade dog shampoo ko, safe na safe pa para sa beybi doggie namin na si Sang.

       

      3. FURNITURE SPRAY POLISH

      • ½ tsp. olive oil
      • ¼ c. vinegar or lemon juice

      homemade furniture spray polish

      Gamit ko ‘to para sa dining table namin. Epektib. Wit ko na need bumili ng pagkamahal mahal na Pledge para luminis tingnan ang mga mesa namin.

      At eto pa ang 45 USES FOR VINEGAR: 

      1. Freshen up the fridge. Clean the shelves and walls with a solution of half water and half vinegar. 

      2. Brighten coffee cups and teacups. Gently scrub stains with equal parts vinegar and salt (or baking soda).

      3. Eliminate odors. Swab plastic containers with a cloth dampened with vinegar.

      4. Kill bathroom germs. Spray full-strength vinegar around the sink and tub. Wipe clean with a damp cloth.

      5. Save a garment. To remove light scorch marks on fabrics, rub gently with vinegar. Wipe with a clean cloth. This technique also works on antiperspirant stains.

      6. Tidy up a toilet. Pour a cup or more of diluted white distilled vinegar into the bowl. Let sit several hours or overnight. Scrub well with a toilet brush and flush.

      7. Lose the carpet stain. Make a paste of 2 tablespoons white distilled vinegar and ¼ cup salt or baking soda. Rub into the stain and let dry. Vacuum the residue the next day. (Always test an out-of-sight part of the carpet first.)

      8. Renew paint brushes. To remove old paint, place brushes in a pot with vinegar. Soak for an hour, then turn on the stove and bring the vinegar to a simmer. Drain and rinse clean.

      9. Wipe off a dirty faucet. To get rid of lime buildup, make a paste of 1 teaspoon vinegar and 2 tablespoons salt. Apply to sink fixtures and rub with a cloth.

      10. Stop static cling. Add ½ cup of white distilled vinegar to your wash cycle. The acid reduces static and keeps dryer lint from sticking to your clothes.

      11. Make old socks look new. Get the stains out of old socks and sweaty gym clothes by soaking them in a vinegar solution. Add 1 cup of white distilled vinegar to a large pot of water, bring to a boil and drop in the stained clothes. Let them soak overnight, and in the morning stained clothes are fresh and bright.

      12. Restore handbags and shoes. Wipe white distilled vinegar on scuffed leather bags and shoes. It will restore their shine and help hide the marks.

      13. Banish weeds. Pour white distilled vinegar on the weeds growing in the cracks of your walkway and driveway. Saturate the plant so the vinegar reaches the roots.

      14. Liven droopy flowers. Don’t throw out cut flowers once they start to wilt. Instead, add two tablespoons of white vinegar and one teaspoon of sugar to a quart of water. Pour the solution into your vase, and the flowers will perk up.

      15. Put an end to itching. Dab a cotton ball soaked in white vinegar on mosquito bites and insect stings. It will stop them from itching and help disinfect the area so they heal faster.

      16. Whiten your teeth. Brush your teeth once a week with white distilled vinegar. Dip your toothbrush into the vinegar and brush thoroughly. It will help prevent bad breath, too.

      17. Make nail polish last longer. Before you apply your favorite polish, wipe your nails with a cotton ball soaked in white distilled vinegar. The clean surface will help your manicure last.

      18. Keep car windows frost-free. Prevent windows from frosting over in a storm by coating them with a solution of three parts white distilled vinegar to one part water. The acidity hinders ice, so you won’t have to wake up early to scrape off your car.

      19. Let your dog shine. Spray your dog with one cup white distilled vinegar mixed with one quart water. The solution is a cheap alternative to expensive pet-care products, plus the vinegar will help repel pests like fleas and ticks.  20. Battle litter-box odor. Cat litter can leave behind an unwelcome smell. Eliminate it by pouring a half-inch of white distilled vinegar into the empty litter box. Let stand for 20 minutes, then rinse with cold water.

      Minsan bumalik ako sa paghiga at iniwan ko
      21. Kill bacteria in meat. Marinating in vinegar knocks out bacteria and tenderizes the meat. Create a marinade by adding ¼ cup balsamic vinegar for every 2 pounds of meat to your own blend of herbs and spices. Let the meat sit anywhere from 20 minutes to 24 hours, depending on how strong you want the flavor, then cook it in the morning without rinsing.

      22. Prevent cracked eggs. Prevent eggs from cracking as they hard-boil by adding two tablespoons of white vinegar to the water. The eggs will stay intact, and the shells will peel off more easily when you’re ready to eat them.

      23. Steam away a microwave mess. Fill a small bowl with equal parts hot water and vinegar, and place it in the microwave on high for 5 minutes. As the steam fills the microwave, it loosens the mess, making clean up a breeze.

      24. Repair DVDs. If you have a worn DVD that skips or freezes, wipe it down with white distilled vinegar applied to a soft cloth. Make sure the DVD is completely dry before reinserting it into the player.

      25. Get those last drops. If you can’t get that final bit of mayonnaise or salad dressing out of the jar, dribble in a few drops of vinegar. Put the cap on tightly and shake. The remaining condiments will slide out.

      26. Rinse fruits and vegetables. Add 2 tablespoons white distilled vinegar to one pint water. Use the mixture to wash fresh fruits and vegetables, then rinse thoroughly. The solution kills more pesticide residue than does pure water.

      27. Brighter Easter eggs. Before your kids dye Easter eggs, mix 1 teaspoon of vinegar with ½ cup of hot water, then add food coloring. The vinegar keeps the dye bright and prevents the color from streaking.

      28. Loosen a rusted screw. Pour vinegar onto the screw, and it will easily unstick.

      29. Remove gum. To remove gum from fabric or hair, heat a small bowl of vinegar in the microwave. Pour the warm vinegar over the gum, saturating the area. The gum will dissolve.

      30. Keep cheese from molding. Wrap cheese in a vinegar-soaked cloth, then place in an airtight container and refrigerate.

      31. Renew a loofah. Soak your loofah in equal parts vinegar and water for 24 hours to dissolve soap residue, then rinse in cold water.

      32. Remove wax. If you get melted candle wax on your wood furniture or floors, gently wipe it away with a cloth soaked in a solution of equal parts white vinegar and water.

      33. Take a relaxing bath. Add ½ cup of vinegar to warm bath water for a cheap spa session at home. The vinegar removes dead skin, leaving you feeling soft and smooth.

      34. Brighten your hair. Remove hair product buildup by rinsing a tablespoon of vinegar through your hair once a month.

      35. Freshen fabrics. Fill a spray bottle with white vinegar and spritz your home to neutralize odors in fabrics, carpets, shoes or any sprayable surface. 36. Erase crayon. If your kids get crayon marks on the walls or floor, dip a toothbrush in white vinegar and gently scrub. The vinegar breaks down the wax, making for an inexpensive, nontoxic way to clean up after children.

      37. Sticky stickers. Don’t scratch at the residue left by stickers or price tags. Instead, apply vinegar to the gunk, let it sit for a few minutes, then wipe the glue away.

      38. Clean the dishwasher and coffee pot. Reduce soap buildup and food residue by pouring a cup of vinegar into your empty dishwasher or coffee pot once a month and letting it run a full cycle.

      39. Sanitize pet accidents. You can remove the stain?and smell?of your pet’s accident by mixing ¼ cup vinegar with a quart of water and blotting the mixture onto the mess with a washcloth. Continue dabbing until the spot is gone. 40. Prep for summer grilling. To remove charcoal buildup from your grill, spray white distilled vinegar on balled up aluminum foil and scrub the grate thoroughly.

      41. Restore showerhead pressure. If your showerhead gets clogged with mineral deposits, soak it for 15 minutes in a mixture of ½ cup vinegar and 1 quart water.

      42. Clean your scissors. When your scissor blades get sticky, wipe them down with a cloth dipped in full-strength white vinegar. Unlike soap and water, vinegar won’t ruin the blades or rust the metal.

      43. Unclog drains. For a natural, nontoxic way to clean clogged pipes, pour one cup of baking soda, followed by one cup of white vinegar, down the drain. Let the products bubble and foam, then flush the pipes with a pot of boiling water.

      44. Eliminate dandruff. If your scalp is feeling dry or flaky, vinegar can be a simple at-home remedy. Once a week, pour one cup of apple cider vinegar over your scalp, and let it sit for 15 minutes. Rinse thoroughly with cool water.

      45. Soften your feet. Summer sandals leaving you with cracked heals and calluses? Soak your feet for 20 minutes a day in one part vinegar to two parts warm water. The vinegar removes dead skin, leaving your feet soft and smooth. 

      Source: www.allyou.com

       

      oOo

      “Ang babae, parang Algebraic expression. Mas maganda pag nasa simplest form.”

      SMS Jokes 2011-245

      **Courtesy of Mike

      • Paano kung naka-recieve ka ng ganitong excuse letter:
       Dear Teacheret,
       Kamustasa kalabasa,
       Keri ka lang ba?
       Bet kong italak sayiz na wit makakajosok sa skulambang si junakis ngayonchi.
       Rarampa kase aketch at bet kong kajoinforce si bebemon… Ispluk ng junakis ketch na may periodical examinelya silachina. Sana’y givlakan mo ng bonggeysyus na espesyalinda examinelya.

       Trulalu,
       Mudang Chenez
      • ADVISORY:
       Please check your earphones regularly…
       .
       .
       BAKA MAY TUTULI, EH!
      • “Kung ang ‘sigaw ‘ ay ‘shout sa Ingles, ano naman sa Tagalog ang ‘whisper?'”
       The contestant answered, “Napkin!”
      • TANONG: Lugar kung saan ka malayang magbigay na concert
       SAGOT: Banyo!
      • Pag may problema ka, wag kang mag suicide! Isipin mo…
       Kabaong – 80,000
       Burol – 20,000
       Libing – 25,000
       Kape’t tinapay – 3,500
       Sitserya – 6,000
       at higit sa lahat, yung mga taong may trabaho, naiistorbo mo pa!
       Kaya pag may problema ka, text mo ko..
       THE BAR – 75.00
       NESTEA – 10.00
       YELO – 5.00
       BOY BAWANG – 10.00
       Yun 100 PESOS LANG! Nakamura ka na, may JOKER ka pang kasama.
      • DOCTOR: Mula ngayun ang pwede mo lang kainin ay mga hayop na lumalangoy.
       …1week later….
       DOCTOR: Nasan si Juan?
       MAID: Nasa pool po, tinuturuang lumangoy yung baboy!
      • TANONG: Bakit ang utak nasa ulo at ang puso ay nasa dibdib?
       SAGOT: Simple lang…panget kasi tingnan pag inlove ka tapos tumitibok ang noo mo at kapag nagiisip ka hinihimas mo dede mo.
      • Mga Kasabihan
       “Kapag maiksi ang kumot, panyo yan.”
       “Papunta kapa lang, late ka na.”
       “Ang naglalakad ng matulin, natatae.”
       “Laging nasa huli ang taba ng barbecue.”
      • Isang gabi, may lalaking nasiraan ng kotse sa isang liblib na bayan. Sa tapat ng sementeryo may puno ng balete.
       May lumapit na matandang may ibinibentang isang libro sa halagang P2,000…
       Namahalan sya pero napilitan syang bilhin dahil sa takot.
       Sabi ng mtanda, “Wag mong titingnan ang huling pahina kundi magsisisi ka!” Tapos nawala ang matanda! Umandar ang kotse. Sa bahay di sya makatulog.
       Kinuha ang libro, at tiningnan ang huling pahina.
       Nakasulat: NATIONAL BOOKSTORE P29.50
      • Today’s Banat:
       “Kung ganda lang din habol mo sa kanya, siguraduhin mong gwapo ka.”

       

       

      oOo

      “Hindi porke’t nasa isang relasyon ka, eh MASAYA ka na.”

      Kakatamad Na Sabado

      Bukod sa tinatamad, emo-mode ako ngayon. Di ko alam kung ano o saan galing ang pinaghuhugutan ng malamyang pakiramdam kong ‘to.

      1. Hindi kaya dala lang ‘to sa ayaw paawat at rumaragasang pagtulo ng sipon ko? Kahit sinuksukan ko na ng tisyu ang dalawang butas ng ilong ko? Feel na feel ko pati ang mga namumuong   plema sa lalamunan ko. Pero hindi ko sya iniluluwa. Tinatamad ako eh. Kaya tuloy feeling-busog na busog ako ngayon – sa kalululon. Yak. Hehe.
      2. Hindi kaya dismayado lang din ako dahil sa pangyayaring hindi ko inaasahan ngayon hapon? Sandamakmak na beddings ang nilabhan ko kaninang madaling-araw.  Nahirapan ako sa pagsampay sa dami. Tapos kung kelan patuyo na sya eh nabasa ulit sya ng ulan. Hindi ko naisilong. Ang dahilan? Nakatulog ako. ‘Kingina talaga! Ayan! Sabi ng wag matutulog eh. Sinabihan ko na sarili ko, pasasaan ba’t pag natigok ako eh makakatulog din ako – ng tuloy-tuloy. 😛

      Sinubukan kong daanin ang lahat sa pag inom ng isang tabo ng kapeng barako. Shet! Pati kapeng barako ko ay parang ayaw sumipa ang birtud ng lasa para mapasigla ako. Nananawa na rin yata ang dila ko sa cheapipay na kape at naghahanap na ng ibang lasa, siguro gusto eh yung medyo mamahaling kape naman daw. Charot!

      Pati pagligo, tinamad ako. Buti pa ang aso ko, bagong paligo. Kaya siguro ayaw nya lumapit sa akin. Isip-sip nya, amoy-aso ako sa hindi ko pagligo kaya dedma. Shet sha.

      Hays…sana Linggo na agad.

      oOo

      Friday Humor

      screenshot_151

      MARIA:”JET ka ba?”
      JUAN:”Bakit, dahil mabilis ako sa panliligaw sa yo?”
      MARIA:”Hindi, kapag dumadaan ka kasi, naiiwan ang GUHIT ng amoy mo! Yakk!”

      * * *

      ANAK:”Tay, bakit po wala ng buhok si lolo?”
      TATAY:”Anak, iyan ay tanda ng KARUNUNGAN!”
      ANAK:”Ah kaya po pala ang haba pa ng buhok nyo!”

      * * *

      PASYENTE: “Dok, tulungan nyo po ako, doble po kasi ang paningin ko!”
      DOK: “Ititig mo sa akin ang mga mata mo para masuri ko!”
      PASYENTE: “Alin po sa inyo?”

      * * *

      GURO:”Class, ang ating body ay mayroong 206 BONES!”
      JUAN:”Mam, wag nyo pong ilakas!”
      GURO:”At bakit?”
      JUAN:”Mayroon din po kasing 3 aso sa labasan!”

      * * *

      JUAN: “Bilib talaga ako kay Pedro! Lumaban sa 5 ARMADONG holdaper, KAMAY lang ang gamit!”
      MAX: “Talaga? saan mo nabalitaan?”
      JUAN: “Sa BUROL nya!”

      * * *

      JUAN: “Are you stupid or something?”
      PEDRO: “Something!”

      * * *

      BOY: “Tao ka ba?”
      GIRL: “Oo. bakit?”
      BOY: “Wala, naninigurado lang.”

      * * *

      ENGLISH: “I love you so much baby!”
      TAGALOG: “Mahal kita kaya maraming sanggol!”

      * * *

      THOUGHT PEACE! . . .ang nilalagay sa THOUGHT brush.

      * * *

      GIRL: “Sabihin mo mahal mo ko!”
      BOY: “Mahal mo ko.”

      * * *

      BOY: “May I hold your hand?”
      GIRL:”No, thanks! Di naman sya heavy.”

      * * *

      BOY: “Sige na…Wag ka na mahiya..Ask me out.”
      GIRL: “Okay. Get out.”

      * * *

      GIRL: :Kung talagang tayo, kahit san sulok ng mundo magtatagpo tayo.”
      BOY: “Never tayo magtatagpo. Walang sulok ang mundo. Bilog ito bilog!”

      * * *

      oOo

      “Naniniwala ako sa kasabihang: “Kung hindi ako para sa kanya, kawawa naman siya.”

      Tonight’s Dinner

      Napansin kong halos 48 years na yata ‘tong isang jar ng Apricot Preserves sa ref namin na binigay lang sa akin noon. Hindi kami mahilig na mag-ina sa mga jams and preserves kaya hindi namin ‘to nagagalaw. Nanghinayang naman ako na baka abutan lang ng expiry date kaya naghanap ako ng recipe na pwedeng paggamitan ng Apricot Preserves.

      Apricot Preserves

      At eto nga may nakita ako from tastykitchen.com.

      Hot and Sweet Chicken Drumsticks

      • 1 cup Apricot Preserves
      • ½ cups Ketchup
      • ¼ cups Soy Sauce
      • 2 teaspoons Minced Garlic
      • 2 teaspoons Hot Pepper Sauce
      • 3 pounds Drumsticks (about 12)

      Preheat oven to 350F. In a small saucepan, combine preserves, ketchup, soy sauce, garlic and hot pepper sauce. Cook and stir over medium-low heat until preserves are melted.

      Arrange drumsticks in a single layer on a 13 x 9? baking pan. Pour sauce over drumsticks, turning to coat. Bake, uncovered, for 40-45 minutes or until chicken is done, spooning sauce over drumsticks while baking. Serves 6.

      Since tatlo lang naman kami dito sa bahay, tig kalahati lang sa nasabing mga ingredients ang ginamit ko.

      marinated chicken

      Two days ago ko pa ‘to hinanda at inilagay lang sa ref. Kaya 2 days ng naka-marinade ang chicken na ‘to bago ko bineyk kanina. Kaya naman nanuot talaga sa karne ang lasa.

      baked hot and sweet chicken  

      Winnur ‘to sa mga bagets ko kaya sure akong magugustuhan din ‘to ng mga anak nyo kasi manamis-namis.

       

      Recipe source: tastykitchen.com

       

      oOo

      “Pag mahal mo ang isang tao, ipaglaban mo siya habang maaga pa. Kasi pag gabi na, baka tulog na siya.”

       

      Selos Nga Ba?

      sm mall pampanga Binaril muna ng 13-year old boy ang isang 16-year old na lalaki kahapon sa isang mall bago nag-suicide. Yun ang balita ngayon.

      Ang chika eh bf daw ng 13-year old na bagets  yung binaril nyang kapwa-bagets. (Parehong lalaki. Hindi sinabi sa news kung sino ang bading. Pero malamang yung namaril.) Ang shooting incident ay nangyari sa SM mall – Pampanga, bandang tanghali. At ang isang chika pa eh SELOS daw ang dahilan. Pero chismis lang naman yun na SELOS daw.

      Kelan lang din, may binaril na lalaking nagwo-work sa SM-Edsa ang binaril ng misis nya. Ang sabi, dahil sa SELOS din daw at pang-iiwan ni Mister (dahil sa kabit) kay Misis ang dahilan ng pamamaril.

      Hmmmn…kung talagang SELOS nga ang dahilan, malamang umabot na nga siguro sila sa saturation point ng pagje-jelling sa partner nila para gawin ang ganung kahindik-hindik na pamamaril. Charot.

      Seryusli, sa opinyon ko lang, parang hindi lang yung SELOS ang nag-udyok dun sa dalawa para gumawa ng hindi maganda. I think it’s MORE on emotional pain of being REJECTED. Dun kasi sa mga 2 shooting incidents, allegedly yung dalawang namaril (misis at yung 13 y.o. boy) were jilted daw ng mga jowa nila. INIWAN!

      Sino ba sa atin ang hindi nakaranas ng REJECTION? Isa ako dun sa mga hindi nakaligtas na ma-reject. Hindi lang minsan kung ilang beses na rin. Yung pain of being rejected by a signicant other…para sa akin, yun na ata ang pinakamatindi sa lahat ng matitinding emotional pain na pwede mo maranasan.

      Sa rejection, mas masakit pa yata yun kesa pisikal na sinuntok ka sa sikmura. Mahihirapan ka talagang huminga. At yun nga, sa tinding sakit ng tama sa yo eh sisinghap-singhap ka para lang makakuha ng hangin, para lang makahinga.

      Malulugmok ka ng sagad hanggang kaluluwa mo pag na-REJECT ka. Nakakawala ng katinuan ng isip. Nakakababa ng moral at kumpyansa sa sarili. Para kasing buong pagkatao mo ang inayawan at ibinasura . Swerte mo pag nalagpasan mo ang ganung kalbaryo at mahirap gamutin ang mga sugat kasi nasa loob eh. Hindi naman kasi lahat ng tao ay nagagawang patibayin ang loob.

      Kaya nga siguro yung iba eh namamaril na lang (gaya nung nasa balita) kasi kelangan mo talaga ng sandamakmak na maturity din para malabanan ang pait ng rejection.

      Sa nangyari kahapon, nakaka-alarma na napakabata pa nung na-involve. Imagine, 13 anyos lang yung namaril at nagbaril. Napakabata pa para magseryoso sa LOVE.

      Kaya bilang ina, hindi pa talaga dapat pinapayagan ang mga minors natin na makipag shuta-shuta. I-remind muna ang mga bagets natin na wag muna pansinin ang kati sa katawan, huwag magmadali sa pakikipag-relasyon. O di ba, pasasaan ba at sa tamang panahon, edad at pag iisip eh magkakaroon din sila ng mamahalin. Alam naman natin na sa pagmamahal kasi, hindi lang yan puro sarap at saya…dapat handa rin sarili na masaktan. Bow!

       

       

      oOo

      “Hanapin mo yung taong tanggap ka, hindi yung taong pinipilit mong tanggapin ka.”