Wednesday Humor 03.21.12

**Courtesy of Mike

NEWS Flash:
A reliable source in the prosecution panel has intimated that when the impeachment trial vs. the Chief Justice resumes, a new member will join their team. She will be relied on to counter Miriam’s scolding, insults, haranguing & hyperventilating against the prosecution.
The new member is..
.
.
ANNABELLE RAMA!

smart phone

GIRL: "Alam mo, kung ikaw ang asawa ko, lalagyan ko ng lason ang kape!"
BOY: "Alam mo, kung ikaw ang asawa ko, iinumin ko!"

Panahon na naman ng Semana Santa…
JUAN: "Nay! Nay!"
NANAY: "Oh bakit Juan parang kabadong kabado ka?"
JUAN: "Si tatay magpapapako daw ngayon sa krus!"
NANAY: "Wag kang maniwala sa tatay mo!"
JUAN: "Bakit naman, nay?"
NANAY: "Magpatuli nga takot na takot ang tatay mo! Magpapako pa kaya."

Electrical engineer’s wife delivered a baby and sends SMS to her husband, "Your circuit design came out."
The husband replied, "With antenna or without antenna?"

JUAN: (boses matanda) "Hello, hindi makakapasok ang anak ko kasi may sakit sya ngayon eh!"
TEACHER: "Sino po sila?"
JUAN: "Ako ang tatay ko!"

Continue reading