Thursday Humor 09.04.14

csi 

JINGGOY: “Pa, how do you face your problem?”
ERAP: “l do not boobs it!”
JINGGOY: “Anong I do not boobs it?”
ERAP: “In tagalog, HINDI KO DINIDIBDIB!” Ang bobo mo!”

QUESTION: How does a pickpocket fall in love?
ANASWER: At PURSE sight.

MISIS: “Inday, magluto ka ng marami mamaya. Dadating ang mga amiga ko.”
INDAY: “Yes, mam! Anong klase ng luto ang gusto nyo. Iyong babalik pa sila o iyong hindi na?”

Bakit mas mahal ng Diyos ang mga lalaki kaysa babae?
Kasi ang lalaki, pinabaunan na Niya ng hotdog, may kasama pang dalawang itlog. Samantala ang babae, daing lang ang pinabaon Niya, hinati pa?

Laughter is the brush that sweeps away the cobwebs of the heart, so wear a smile wherever you are. Just don’t smile nang nag-iisa ka, iba na ‘yun, baka may makahalata!

GUY: “You’re the prettiest girl I’ve ever seen.”
GAL: “You just want to have sex with me.”
GUY: “And you’re smart too, I like that.”

MARRIAGE is like a comfort room. Those waiting outside are desperate to get in. Those inside are desperate to get out.

HUSBAND: (suspicious) “Ang ganda ng necklace mo ah! Di ko yata maalalang binigyan kita niyan!”
WIFE: “Ah ito? Napulot ko ito sa kotse mo kagabi!”

A report indicated Viagra can cause temporary hearing loss in men. So, guys, you can have sex, but you can’t hear the woman talk afterwards. In a related story, Viagra sales have skyrocketed.

Kapag pinadalhan mo ako ng text message para mo na rin akong binigyan ng piso. Kaya kapag pinadalhan mo ako ng isang milyon na text, huwag mo na lang ituloy, perahin mo na lang!

People say LOVE is the best feeling. But I think finding a toilet when you are having diarrhea is better.

**All of the above jokes courtesy of MIKE.

 

 

oOo

“Hindi lahat ng taong nagpapakatanga sa pag-ibig, nagtatagumpay.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.