Manang

Typical Monday morning ng isang single mom. Manang na manang ang chura. Pwe!

‘Lang suklay. ‘Lang hilamos. ‘Lang bihis. ‘Lang almusal. ‘Lang problema. ‘La lang.

Manang

 

oOo

“My greatest achievement so far is that I’ve been able to continue with my normal life.”

One thought on “Manang

Leave a Reply