Sayang

Sayang. Kung naging matangos lang sana ang ilong ko, perpek na sana ako. Ha. 

Leave a Reply