Patawa Galore

Why did Erap shoot his wife when he bought a house? Because the contract reads: ‘Execute all 3 copies together with your wife…’ Pari nagmimisa: sino sa inyo ang may kagalit?? Taas kamay lahat pwera sa isang matandang babae. Pari:...