Balang Araw

Nag-ayos ako kanina ng mga picture folders kong mga nakakalat sa hard drive ko. Natigil ako dito sa isang peborit kong kuha na larawan. At biglang nag senti-mode lang naman si Mamaru. ‘La lang, na-miss ko lang naging high feeling...