DSC04132_21.jpg

Suka

Ang SUKA. Bow! Ang SUKA ay hindi lang para panimpla sa lutuin. Mula noong napag-alaman ko na ang daming paggagamitan ng SUKA sa bahay, litro-litro na kung bumili ako ng SUKA. Yung sukang-puti po. Specifically, inihahalo ko rin ang SUKA...