Sarciado

Kung kape at pandesal si Mamaru sa almusal, eto naman ang para sa dalawang amo ko. Sarciado

Para maibang luto naman sa karaniwang prito ng hotdogs and eggs, i-SARCIADO mo, bebe! 😛Sarciado

SARCIADO

  • 2 tablespoons cooking oil
  • 1 tablespoon minced white onion
  • 6 pieces hot dogs or frankfurters, sliced diagonally
  • 1/2 cup tomato or banana catsup
  • hot sauce or chili flakes, to taste
  • salt and pepper, to taste
  • 3 hard-boiled eggs, peeled and cut into halves

In a pan, saute minced onion in hot oil. Add hot dogs or frankfurters and cook briefly. Pour in catsup. Stir and season with hot sauce or chili flakes, salt and pepper. Garnish with boiled eggs just before serving.

Serves 3.

Recipe Source: Foodie Cookbook Magazine

oOo