SMS Jokes 2011-204

Modernong Talasalitaan Indirect Bribery: Ang pagnanakaw ng mahigit tatlong daang milyong piso mula sa kaban ng bayan. See "plunder." Plunder: Wala nang gano’n. Hindi na uso ‘yan. Kapag nagnakaw ka ng limampung milyong piso o higit pa mula sa kaban...