Buti Pa Sila

Dedikeyted para sa lahat na mga emoterang kagaya ko at sa mga nagko-coffee break na rin. Tara! Sabay-sabay tayong mag-emote.

snapshot-49

Buti pa ang kalendaryo, may date.
Buti pa ang Hersheys, may kisses.
Buti pa ang probability, may chance.
YUNG IBANG TAO, WALA.

Buti pa ang Paranaque, may BF.
Buti pa ang farm, may chicks.
Buti pa ang halaman, may nag-aalaga.
YUNG IBANG TAO, WALA.

Buti pa ang nitso, may bulaklak.
Buti pa ang patay, may dumadalaw.
Buti pa ang preso, binabantayan.
YUNG IBANG TAO, BALEWALA.

Buti pa ang tennis, may love.
Buti pa ang bees, may honey.
Buti pa ang Chemistry, may lab.
YUNG IBANG TAO, WALA.

Buti pa ang telepono, hini-hello.
Buti pa ang film, nadi-develop.
Buti pa ang typewriter, nata-type-pan.
YUNG IBANG TAO, HINDI.

Buti pa ang exams, sinasagot.
Buti pa ang problema, iniisip.
Buti pa ang assignment, inu-uwi.
YUNG IBANG TAO, HINDI.

Buti pa ang panyo, nadadantayan ng pisngi.
Buti pa ang baso, dinadampian ng labi.
Buti pa ang unan, inaakap sa gabi.
YUNG IBANG TAO, HINDI PUEDE.

Buti pa ang kamalian, napapansin.
Buti pa ang salamin, minamasdan.
Buti pa ang hininga, hinahabol.
YUNG IBANG TAO, HINDI.

Buti pa ang tindera, nagpapatawad.
Buti pa ang awit at tugtog, pinagsasama.
Buti pa ang sugat, inaalagaan.
YUNG IBANG TAO, HINDI.

Buti pa ang lungs, malapit sa puso.
Buti pa ang bra, kakabit ng dibdib.
Buti pa ang kotse, mahal.
YUNG IBANG TAO, HINDI.

Buti pa ang pera, ini-ingatan.
Buti pa ang mahjong, sinasalat.
Buti pa ang damo, dinidiligan.
YUNG IBA DIYAN, HINDI.

Buti pa ang sobre, nadidilaan.
Buti pa ang susi, naipapasok.
Buti pa ang itlog, binabati.
YUNG SA IBA DIYAN, HINDI.

Buti pa ang doorbell, pinipindot.
Buti pa ang keyboard, napi-finger.
Buti pa ang bola, nilalaro.
YUNG SA IBA DIYAN, HINDI.

Buti pa
Magtrabaho ka na
At BAKA MASISANTE KA PA! *@&#^#%!